کاغذ جنایت بازسازی تروریسم اخبار سیاسی و اجتماعی

کاغذ: جنایت بازسازی تروریسم اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی واگذاری شرکت زندان‌ها به وزارت دادگستری موجب بهتر شدن اوضاع می‌شود / محمد کاظمی

نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در مورد واگذاری شرکت زندان‌ها به وزارت دادگستری عنوان کرد: شاید به این علت که مشغله وزیر دادگستری از رییس قوه قضاییه کمتر هست

واگذاری شرکت زندان‌ها به وزارت دادگستری موجب بهتر شدن اوضاع می‌شود / محمد کاظمی

محمد کاظمی: واگذاری شرکت زندان ها به وزارت دادگستری موجب بهتر شدن اوضاع می شود

عبارات مهم : زندان

نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در مورد واگذاری شرکت زندان ها به وزارت دادگستری عنوان کرد: شاید به این علت که مشغله وزیر دادگستری از رییس قوه قضاییه کمتر هست، اوضاع اداره زندان ها شود؛ یعنی زیاد می تواند بر انجام امور در شرکت زندان ها نظارت کند.

محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفت و گو با اعتمادآنلاین راجع به طرح واگذاری شرکت زندان ها به وزارت دادگستری که در مجلس مطرح شده است هست، گفت: طرحی در این خصوص به جریان افتاده و نماینده هایی هم آن را امضا کرده اند البته صرفا بر روی کاغذ است و هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.

واگذاری شرکت زندان‌ها به وزارت دادگستری موجب بهتر شدن اوضاع می‌شود / محمد کاظمی

او راجع به این عنوان که بررسی های زیاد بر روی این طرح به کدام کمیسیون سپرده می شود عنوان کرد: اگر به مراحل بالایی تر برسد به احتمال زیاد باید به کمیسیون حقوقی قضایی جهت بررسی های زیاد ارسال شود.

کاظمی در ادامه تاکید کرد که اگر بخواهند این طرح واقعا مطرح شود براساس قانون اساسی باید موافقت رییس قوه قضاییه هم در این زمینه جلب شود که اگر این این موافقت اعلام شود اتفاق خوبی بود. این نماینده مجلس البته در ادامه بیان کرد که هنوز در این خصوص از ایشان نظرخواهی نشده است.

نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در مورد واگذاری شرکت زندان‌ها به وزارت دادگستری عنوان کرد: شاید به این علت که مشغله وزیر دادگستری از رییس قوه قضاییه کمتر هست

نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا اینکه شرکت زندان ها به جای قوه قضاییه به وسیله وزارت دادگستری اداره شود در اوضاع آن عوض کردن ایجاد می شود، عنوان کرد: شاید به این علت که مشغله وزیر دادگستری از رییس قوه قضاییه کمتر هست، اوضاع بهتری باشد؛ یعنی زیاد می تواند بر انجام امور در شرکت زندان ها نظارت کند.

کاظمی با توجه به لزوم جلب رضایت رییس قوه قضاییه گفت: البته جهت انجام این طرح ایراد قانون اساسی وجود دارد که باید حل شود.

واژه های کلیدی: زندان | کمیسیون | دادگستری | قوه قضاییه | وزیر دادگستری | کمیسیون حقوقی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs